Algemene Voorwaarden voor Huur en Gebruik 

- Oefenruimte Rijswijk -

 

Postadres: Visseringlaan 23, 2288 ER Rijswijk

Telefoon: 06-30295236

Website: www.oefenruimterijswijk.nl

E-mail: contact@oefenruimtedenhaag.nl

Inschrijving KvK: 81671539

De actuele gegevens worden gepubliceerd op de website.

Het huren van een ruimte

Voordat je gebruik kan maken van Oefenruimte Rijswijk vragen wij via WhatsApp of mail een kopie ID (BSN afgeschermd) en volledige naam en adresgegevens.
Na betaling en betreden van de oefenruimte gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en regels.

Betalingen

Bij het boeken van incidentele huur en vaste huur betaal je direct d.m.v. het betaalverzoek, verzonden via WhatsApp of bankoverschrijving.
Betaling dient vooraf de huurtijd te worden voldaan, bij
vaste huur minimaal 7 dagen van te voren.

Vaste huur

Als je een vaste dag en huurtijd wilt boeken dan noemen wij dit vaste huur.

Je betaald dan minimaal 7 dagen, voor de eerste huurdag, voor minimaal 4 vaste dagen vooruit.

Zolang er op tijd voor ingang van de nieuwe periode wordt betaald blijft de vaste dag beschikbaar voor de huurder.

Annulering van een boeking.

Wij verlenen geen restitutie!

Annuleren kan max 48 uur van te voren. De boeking wordt dan verschoven naar een andere dag mits er ruimte is.

Het annuleren en verschuiven kan maximaal 4 keer per boekjaar.

Max 4 keer annuleren is om bands bij vaste huur tegemoet te komen om in de vakantieperiode de huur te verschuiven.

Aansprakelijkheid

 • Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade en ongevallen die tijdens het gebruik van oefenruimte en apparatuur, of als gevolg daarvan ontstaan.
 • Bij aanvang van de huurtijd dient de gebruiker de ruimte te controleren op aanwezigheid en deugdelijkheid van alle apparatuur (waar van toepassing). Zie lijst in de ruimte met inventaris.
 • Ondeugdelijkheden/vermissingen dienen direct en voor aanvang te worden doorgegeven via WhatsApp.
 • Schade of vermissing kan bij de laatste huurder in rekening worden gebracht.

In geval gebouw en/of ruimtes zich niet in deugdelijke toestand bevinden of als er sporen van braak zijn, dient gebruiker dit direct telefonisch te melden via 06-30295236.

 

Indien er door verhuurder klachten zijn qua staat waarin een oefenruimte door de huurder achtergelaten wordt, heeft verhuurder het recht kosten in rekening te brengen.
Kosten gemaakt door nalatigheid, oneigenlijk gebruik, vermissing van inventaris, beschadiging van vloeren, muren, gebruiksmaterialen of aan voorzieningen, zijn voor rekening van huurder.

Gedragsregels

 • Roken is binnen niet toegestaan.
 • Het niet toegestaan om in de oefenruimte te eten of te drinken.
 • Houdt de deur van de oefenruimte dicht tijdens een sessie.
 • Het is niet toegestaan om rondom of in het gebouw overlast te veroorzaken.
 • Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd. Opbouw en afbouw is in de huurtijd inbegrepen.
 • Voor inloop en afsluiten krijgt huurder +/- 15 minuten extra tijd. Dit is geen speeltijd! Houdt hier rekening mee i.v.m. een huurder die na u komt.
 • Het niet toegestaan de ruimte aan derden te verhuren of in gebruik te geven. 
 • Het is niet toegestaan om de apparatuur te verplaatsen met uitzondering van microfoonstandaards.
 • laat de ruimte achter zoals hij is aangetroffen incl. het keukentje. Dit betekent schoon, kopjes afgewassen en stoelen terug in de gang.

Sleutels kast/oefenruimte

Het is niet toegestaan om van de ontvangen sleutel een kopie te (laten) vervaardigen. Defecte sleutels en sloten dienen direct gemeld te worden.

Vervanging van sleutels en/of sloten door verlies of diefstal, of de reparatie van veroorzaakte defecten aan opslagkasten, toegangsdeuren oefenruimte geschiedt enkel door of namens Oefenruimte Rijswijk en is voor rekening van gebruiker. Kosten hiervan zijn € 25,- per vervangen of hersteld element.

Apparatuur

De verhuurder voorziet de ruimte van de apparatuur zoals omschreven, te vinden op de website www.oefenruimterijswijk.nl en op de inventarislijst binnen de oefenruimte.

Het is mogelijk dat er tijdelijk andere, vervangende apparatuur aanwezig is vanwege onderhoud en/of reparatie.

Zie de opmerkingen over aansprakelijkheid, hierboven.

Bij twijfel over gebruik van de apparatuur bel of stuur een WhatsApp naar 06-30295236.

Toegang:

Inloop-/afsluittijd

Huurders krijgen 15 minuten extra inloop- en afsluittijd. Dit is geen speeltijd!
Opbouw en afbouw valt binnen de huurtijd.

Houdt rekening met een eventuele huurder na u en het alarm.

Alarm

Oefenruimte Rijswijk is voorzien van een alarmsysteem.

Deze wordt automatisch samen met de verlichting in de gang voor en na de huurtijd uit- en ingeschakeld.
Houdt daarom rekening met de afsluittijd!

Indien het alarm toch afgaat door het te laat verlaten van de ruimte bel dan met het 06-30295236 om in te lichten dat het om een vals alarm gaat.

Indien een huurder meerdere malen vals alarm veroorzaakt kan toegang tot de ruimte worden ontzegt.

Feestdagen

Incidentele huur en vaste huur is tijdens officiële feestdagen mogelijk, niet voor nieuwe huurders.

Let op! Restitutie van huur op een feestdag is bij vaste huur niet mogelijk.
Zie annulering van een boeking.

 

Oefenruimte Rijswijk heeft te allen tijde het recht om openingstijden en prijzen aan te passen.